Werkwijze

Een eerste bezoek bij Impact Osteopathie volgt een vaste volgorde. Er zal tijd besteed worden aan een intake & screening, lichamelijk onderzoek en er zal worden gestart met de behandeling.

Je hebt geen verwijzing van je huisarts of specialist nodig

1. Intake & screening

Tijdens de intake en screening gaan we in op jouw klachten, gezondheid en medische geschiedenis. In dit gesprek bespreken we alles wat met jouw klachten te maken kan hebben. We leggen uit wat osteopathie inhoudt en hoe we te werk gaan.

Voorafgaand aan de intake sturen we je een digitale vragenlijst per e-mail. We zouden het waarderen als je deze vragenlijst thuis rustig zou willen invullen.

Er is uiteraard genoeg tijd voor al je vragen.

2. Lichamelijk onderzoek

Op basis van de intake, screening en het ingevulde intakeformulier hebben we een goed beeld van jouw klachten en gezondheid. Dit is het vertrekpunt voor het lichamelijk onderzoek.

Tijdens het lichamelijke onderzoek gaan we op zoek naar de structuur die verantwoordelijk is voor de pijn en naar de oorzaak van jouw klachten. We bekijken jouw lichaam als geheel en focussen ons niet alleen op symptomen. We zoeken naar relaties tussen onze bevindingen uit het lichamelijk onderzoek en de intake.

Na het lichamelijke onderzoek bespreken we de uitkomst uitgebreid met jou en is er voldoende ruimte voor vragen.

3. Behandeling

Na het lichamelijk onderzoek stellen we samen een behandelplan op dat is afgestemd op jouw persoonlijke wensen en hulpvraag.

De behandeling wordt op jou aangepast. Tijdens de behandeling gebruiken we verschillende behandeltechnieken, elk met hun eigen doel.

We maken onder andere gebruik van fasciale technieken, manipulaties, oefentherapie en advies. Ons doel is om jou de regie te geven over de klachten.

Indien nodig werken we multidisciplinair samen met een specialist op het desbetreffende domein.

4. Advies

We vinden het belangrijk om je goed te adviseren over de klacht. Onze adviezen kunnen betrekking hebben op levensstijl, zoals voeding en beweging, maar ook op oefeningen en andere belangrijke punten.

5. Vervolg consult

Als je al eerder bij ons bent geweest voor osteopathie, volstaat in de meeste gevallen een regulier consult. In sommige gevallen is een kort consult ook mogelijk. We beslissen hier samen over.

Als je langer dan zes maanden niet bij ons bent geweest, is een nieuwe intake nodig.

Impact door Osteopathie

Dé praktijk met impact op gezondheid door osteopathie. Wij bekijken het lichaam als geheel en gaan op zoek naar de verklaring en oplossing voor jouw klachten.