Vergoedingen & Tarieven

Via deze link kan je zien of jouw zorgverzekeraar osteopathie zal vergoeden.
Osteopathie valt onder de complementaire geneeskunde en wordt afhankelijk van jouw verzekering uit de aanvullende verzekering voor een vastgesteld bedrag of percentage vergoed. Hiervoor geldt geen verplicht eigen risico van €385,-. Daarnaast heb je geen verwijzing van je huisarts of specialist nodig.

Intake, screening en consult osteopathie

€92,-

Regulier consult osteopathie

€92,-

Kort consult
osteopathie

€67,50
Afrekenen

Na afloop van ieder consult ontvang je van ons per e-mail een factuur. Het is gebruikelijk om de factuur direct per pin of contant te voldoen. Je kunt de factuur eventueel bij je zorgverzekering indienen. Het bedrag waar je recht op hebt, wordt dan door jouw zorgverzekering op je bankrekening gestort. Controleer van tevoren bij jouw zorgverzekering of je recht hebt op een vergoeding. 

Wij zijn aangesloten bij het NOF, dit is noodzakelijk om osteopathie vergoed te krijgen. 

Afzeggen

Wanneer je verhinderd bent voor onze afspraak dan dien je dat uiterlijk 24 uur voor de afspraak te melden. Bij het niet afzeggen, of bij het te laat afzeggen van de afspraak, behoudt de praktijk zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen afspraak in rekening te brengen bij de cliënt.

 Afzeggen kan op elk moment, ook buiten de openingstijden middels een mail